Bc. Daniela Dopitová

Bakalářská práce

Očkování určené k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry - informovanost dospívajících dívek

Vaccination intended for protection from the diseases caused by the human papillomaviruses - knowledge of adolescent girls
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na informovanost dospívajících dívek o možnostech očkování proti lidským papilomavirům (HPV). V teoretické části jsme charakterizovaly, co jsou lidské papilomaviry, jak se přenášejí a jaké jsou rizikové faktory. Zabývaly jsme se také možnostmi prevence a systémem preventivní péče v gynekologii. Dále jsme zmapovaly problematiku prekanceróz děložního čípku, nádorového onemocnění …více
Abstract:
Bachelor´s thesis focuses on the adolescent girls´ awareness of vaccination against the human papillomaviruses /HPV/. In the theoretical part we characterized what are the human papillomaviruses their transfers and their risk factors. In research we also dealt with the possibilities of prevention and system of preventive care in gynecology and we mapped out the issues of cervix precancerosis, neoplasia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dopitová, Daniela. Očkování určené k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry - informovanost dospívajících dívek. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka