Theses 

Smrt jako součást lidského života – Bc. Petra KLOBOUČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Bc. Petra KLOBOUČKOVÁ

Diplomová práce

Smrt jako součást lidského života

Death as a parth of human life.

Anotace: Tématem této diplomové práce je problematika smrti a umírání. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na smrt z pohledu velkých monoteistických náboženství, smrt z pohledu jiných náboženských směrů, problematiku smrti a umírání. Dále obsahuje kapitoly o eutanazii a sebevraždě. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na moderní vnímání smrti, zabývá se tabuizací smrti, přemisťováním umírání z domova do speciálních institucí a fázemi procesu, kterými si umírající a blízcí umírajícího procházejí. Praktická část se zabývá tím, jaké postoje ke smrti zastává dnešní společnost. Cílem práce je vytvořit nový úhel pohledu na smrt a podporovat, aby lidé pojímaly smrt jako součást lidského života a ne jako něco, co je potřeba vytěsňovat. Práce má vést lidi především k zamyšlení se o svém životě.

Abstract: The topic of this thesis the issue of death and dying. The work is divided into two parts, the theoretical and practical. The theoretical part is focused on death from the perspective of the great monotheistic religions, death from the perspective of other religions, the issues of death and dying. It also includes chapters about euthanasia and suicide. The last chapter focuses on the modern perception of death, deals with the taboo of death, relocation of dying from home in special institutions and phases of the process by which dying person and the family of dying person are going through. The practical section discusses how attitudes towards death takes today's society. The aim is to create a new perspective on death and encourage people to be interested in death as part of life and not as something that is needed to be displaced. It should lead people to think mainly about their lives.

Klíčová slova: Umírání, smrt, bolest a žal, náboženství, eutanazie, sebevražda.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KLOBOUČKOVÁ, Petra. Smrt jako součást lidského života. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz