Bc. Petra Vojtová, DiS.

Bakalářská práce

English through Original and Adapted Songs

English through Original and Adapted Songs
Anotace:
ANOTACE Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití autorských písní ve výuce anglického jazyka a tím i rozvoje jazykových dovedností,především výslovnosti. Teoretická část studuje vztah mezi hudbou a cizím jazykem, vysvětluje důležitost výuky anglické výslovnosti a představuje kreativní metodu psaní výukových písni. Praktická část analyzuje výzkum, jehož cílem bylo zjistit názory pedagogů na učebnice …více
Abstract:
ANNOTATION This bachelor thesis focuses on the use of original songs in English language teaching, and thus the development of language skills, especially pronunciation. The theoretical part observes relationship between music and foreign language, explains the importance of teaching English pronunciation, and introduces a method of creative song-writing. The practical part analyzes a research, which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.