Milana Kretschmerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifikace dluhové problematiky cílové skupiny - matky samoživitelky

Anotace:
Cílem absolventské práce je na základě kvalitativního výzkumu zmapovat tíživou životní situaci matek samoživitelek a specifikovat odlišnosti při řešení dluhové problematiky, vzhledem k jiným cílovým skupinám. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část krátce zmiňuje historii dluhů, charakterizuje základní příčiny a následky dluhů, představuje role této ohrožené skupiny. Dále poukazuje na všeobecně …více
Abstract:
The aim of the graduation thesis is based on a qualitative research to map a difficult life situation of single mothers and to specify differences in dealing with debt issues in relation to other target groups. The work is divided into two parts. The theoretical part briefly mentions the history of debt, characterizes the primary causes and consequences of debt, describes the roles of this vulnerable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Vaculíková
  • Oponent: PhDr. Ing. Pavel Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc