Theses 

Edukace matek o screeningovém vyšetření na novorozeneckém oddělení – Michaela Prchlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Prchlíková

Bakalářská práce

Edukace matek o screeningovém vyšetření na novorozeneckém oddělení

Educating Mothers about Screening Examination in the Neonatal Ward

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na edukaci matek o screeningovém vyšetření na novorozeneckém oddělení. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme se věnovaly historií oboru neonatologie, charakterizováním základních neonatologických definic jako fyziologický novorozenec, rizikový a patologický novorozenec. V teoretické části jsme se především zabývaly novorozeneckým screenigem, jeho historií, průběhem vyšetřování, vyhledávanými poruchami a následnou léčbou. V praktické části jsme zkoumaly informovanost žen v oblasti novorozenecké screeningu, zda dostávají při edukaci od zdravotníků dostatečné množství informací a na základě získaných informací byl vytvořen edukační materiál.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the education of mothers about screening examination in the neonatal department. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part we deal with the history of neonatology, characterization of basic neonatological definitions such as physiological newborn, risk and pathological no-neonate. In the theoretical part we dealt mainly with neonatal screening, its history, course of investigation, sought after disorders and subsequent treatment. In the practical part, we examined the awareness of women in the field of neonatal screening, whether they receive sufficient information from healthcare professionals and an educational material was cre-ated based on the information obtained. Neonatology, newborn, neonatal screening, metabolic defects, education

Klíčová slova: Neonatologie, novorozenec, novorozenecký screening, metabolické vady, edukace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52222 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Prchlíková, Michaela. Edukace matek o screeningovém vyšetření na novorozeneckém oddělení. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:03, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz