Ing. Eliška Kleinová

Diplomová práce

Využití spotřebitelského průzkumu pro stanovení relevantního trhu v meziměstské osobní dopravě v Ústeckém kraji

The use of consumer surveys to determine the relevant market in intercity passenger service in Ústecký kraj
Anotace:
Předmětem diplomové práce je vymezení relevantního trhu pro tři konkrétní dopravní relace Ústeckého kraje. V teoretické části je uvedeno několik možných přístupů řešení a popsání jejich vhodnosti pro empirickou analýzu. Na základě charakteristik dopravních úseků byla zvolena analýza zastupitelnosti na straně poptávky v podobě aplikace SSNIP testu. Data pro empirickou část byla získána pomocí spotřebitelských …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is determination of relevant market for three particular transportation sections within Ústecký kraj. Theoretical part deals with the introduction of several possible solution approaches and description of their suitability for subsequent empirical analysis. The demand-side substitution analysis using SSNIP test was chosen on the basis of transportation characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Rederer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta