Bc. Jan Fiala

Diplomová práce

Nehydrolytická příprava hlinitokřemičitanů

Nonhydrolytic synthesis of alumosilicates
Anotace:
Nehydrolytická příprava aluminosilikátových materiálů metodou sol-gel. Příprava vysoce porézních oxidických materiálů aluminosilikátových, aluminosilikáto-lithných, aluminosilikáto-titaničitých. Vzniklé oxidické materiály byly produkty heterofunkčních nehydrolytických kondenzací.
Abstract:
Non-hydrolytic sol-gel routes to prepare oxidic materials with specific surface area over hundred meters per gram. All prepared materials were obtained by heterocondensation, non-hydrolytic sol-gel routes. Aluminosilicates, mullite gels; lithium aluminosilicate gels, lithium silicate gels, aluminium-titanate gels.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Materiálová chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.