Bc. Pavel Štěpánek

Master's thesis

Inovativní výukové aktivity pro rozvoj výslovnosti náctiletých (akční výzkum)

Innovative Activities for Teenagers’ Pronunciation Skill Development (Action Research)
Abstract:
Magisterská práce “Inovativní výukové aktivity pro rozvoj výslovnosti náctiletých (akční výzkum)” navrhuje výukové aktivity, které mají za cíl přitažlivým způsobem seznámit náctileté studenty s vybranými rysy souvislé řeči v anglickém jazyce. Účastníci tohoto výzkumu jsou dva patnáctiletí čeští studenti anglického jazyka s velmi omezenou předchozí znalostí anglické výslovnosti. Navrhované aktivity …more
Abstract:
The master’s thesis “Innovative Activities for Teenagers’ Pronunciation Skill Development (Action Research)” devises lesson activities introducing selected features of English connected speech to teenage learners in appealing ways. The participants of the research are two 15-year-old Czech learners of English with very limited previous knowledge of the aspects of English pronunciation. The proposed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language