Theses 

Analýza dopadů přímých zahraničních investic na makroekonomické veličiny (příklad České republiky, Polska a Maďarska) – Martin Nosek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Nosek

Diplomová práce

Analýza dopadů přímých zahraničních investic na makroekonomické veličiny (příklad České republiky, Polska a Maďarska)

Analysis of the impact of FDI on macroeconomic variables (the example of the Czech Republic, Poland and Hungary)

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá dopady přímých zahraničních investic na makroekonomické veličiny České republiky, Polska a Maďarska. V teoretické části je rozebrán životní cyklus přímé investice a životní cyklus samotné tranzitivní ekonomiky. Dále práce navazuje souvislostí přímých investic a konvergence tranzitivní ekonomik. Rozebrán je crowding-in a crowding-out efekt PZI a udržitelnost záporné investiční pozice. V praktické části je ve statistickém programu EViews testována závislost importních a exportních hodnot na přílivu přímých zahraničních investic a závislost importu na exportu v zemích České republiky, Maďarska a Polska v letech 1993-2014.

Abstract: This thesis deals with the impact of FDI on macroeconomic variables of the Czech Republic, Poland and Hungary. The theoretical part analyzes the life cycle of direct investment and life cycle of transition economies. Afterwards thesis builds connections between direct investment and the convergence of transition economies. The author analyze the crowding-in and crowding-out effect of FDI and sustainability of the negative international investment position. In the practical part of thesis the statistical program EViews tested the dependence of import and export values on the inflow of foreign direct investment and import dependence on exports to countries Czech Republic, Hungary and Poland in the years 1993-2014.

Klíčová slova: crowding-in, Balassův-Samuelsonův efekt, nominální konvergence, reálná konvergence, crowding-out

Keywords: Balassa-Samuelson effect, crowding-in, real convergence, crowding-out, nominal convergence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Martin Houštecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56314

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 19:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz