Mgr. Mikuláš Dohnal

Bakalářská práce

Semináře a tréninkové kempy rozhodčích ledního hokeje

Seminars and training camps ice hockey referees
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou semináře a tréninkové kempy rozhodčích ledního hokeje. Cílem práce je popsat strukturu seminářů a kempů pro rozhodčí. Jedním z dalších cílů je být nápomocen ČSLH v otázce, jak rozhodčí vnímají prověrkové části seminářů. Posledním cílem práce je představit kolegům rozhodčím, jak tyto prověrkové části fungují v zahraničí. Práce je rozdělena na pět hlavních kapitol. První …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is seminars and training camps for ice hockey referees. The objectives are to describe the structure of the seminars and camps for referees, explore possible ways to be of help to the ČSLH by examining how the referees rate the seminars, and finally to show what options referee shave for seminars and camps abroad and how to find them. This bachelor‘s thesis is dividend …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Mana
  • Oponent: Ing. Rudolf Potsch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií