Bc. Jakub Příkazský, BA

Diplomová práce

Moderní metody řízení jakosti a spolehlivosti výroby, obchodu a služeb

Advanced methods of quality management and production reliability, trade and services
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na popis analýzu moderních metoda řízení jakosti a spolehlivosti výroby, obchodu a služeb ve společnosti ČEZ, a. s. V teoretické části práce jsou ke zpracování využity literární rešerše z odborné literatury. V praktické části práce jsou provedeny analýzy sloužící k zajištění kvality související s dodávkou a analýza procesu dohlížení nad dodavateli. Na základě analýz jsou …více
Abstract:
The subject of the diploma work is the descriptive analysis of the advanced methods of quality management and production reliability, trade and services in company ČEZ, a.s. The teoretical part of the diploma work was processed by using the sources of professional literature. In the practical part of the diploma work were performed analysis aiming on ensuring the quality of supplies and analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Alois Neveselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting