Bc. Hana DOLEŽALOVÁ

Diplomová práce

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů praktického lékaře

The Issue of the Holistic Concept of Health from the Perspective of Patients of General Practitioners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá holistickou problematikou zdraví z pohledu pacientů praktického lékaře. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy pojící se s problematikou a přibližuje teorii zdraví, holismu, faktorů ovlivňujících zdraví, praktické lékařství a osobnost žáka a učitele. Empirická část uvádí současný pohled na zkoumanou problematiku, dále popisuje …více
Abstract:
The Master Thesis deals with the issue of holistic health from the perspective of the patients' practitioner. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part defines basic terms attached to the issue and brings the theory of health, holism, determinants of health, practical medicine and the personality of pupil and teacher. The empirical part presents the contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽALOVÁ, Hana. Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů praktického lékaře. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1ceiw0 1ceiw0/2
7. 4. 2017
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.