Theses 

Analýza sociální sítě přátel – Marek NAGGY

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marek NAGGY

Bakalářská práce

Analýza sociální sítě přátel

Analysis of the social network of friends

Anotace: Práce se pomocí analýzy rozsáhlé online sociální sítě přátelství zaměřuje na přiblížení možností, které analýza sociálních sítí nabízí. Naleznete zde návrh webového robota, který prošel více než milion webových stránek nacházejících se na online sociální síti Lidé.cz. Jsou zde uvedeny statistiky zabývající se sociodemografií tohoto serveru a je zde uvedeno, jaké informace pomocí analýzy obsahu sociálních sítí lze získat. Získaná síť je poté verifikována oproti teoretickým modelům. Též jsou zde pomocí několika základních metod Centrality measures (Degree, Closeness a Betweenness centrality) určeny nejvýznamnější uživatelé nacházející se v této síti. Práce se též zabývá ověřením hypotézy malého světa.

Abstract: This thesis introduces the opportunities that social network analysis offers by analyzing online large-scale social network of friendship. Thus, you will find here a design of the web crawler, which has successfully crawled more than a million web pages located on the online social network called Lidé.cz. In the thesis you will also find statistics which show socio-demographics of this server. It is also stated what kind of information you can obtain through the analysis of online social network content. The above mentioned social network is then verified against the theoretical models. Furthermore, there are rankings which contain the most important users of this network. These rankings were created by using basic Centrality measures methods (such as Degree, Closeness and Betweenness centrality). In addition the small-world theory is verified.

Klíčová slova: analýza sociálních sítí, Centrality measures, webový robot, teorie malého světa, bezškálové sítě, Lidé.cz

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Nykl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53065 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

NAGGY, Marek. Analýza sociální sítě přátel. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz