Mgr. Renata Lukšová

Bachelor's thesis

Významy spojené se slovem "hluk" u adolescentů a seniorů

Meanings connected with the word "noise" in adolescents and seniors
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá hledáním možných významů slova hluk u adolescentů a seniorů. Kromě nalezení možných významů se také snaží zjistit, zda jsou mezi těmito dvěma skupinami ve vnímání slova hluk rozdíly, a pokud ano, jaké to jsou. Teoretická část se věnuje oblastem majícím vztah k výzkumu (současné přístupy ke zvukovému prostředí, faktory ovlivňující vnímání slova hluk, percepce aj.). Pro nalezení …more
Abstract:
In this thesis all possible meanings of the word “noise” in seniors and adolescents are being examined. The work also attempts to find out if there are any differences in perception of the meaning of “noise” between the groups and if yes, in what sense. The theoretical part is dedicated topics related to the research (present approaches to audile environment, factors mediating the meaning of “noise …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2009
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Aleš Neusar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií