Mgr. Renata Lukšová

Bakalářská práce

Významy spojené se slovem "hluk" u adolescentů a seniorů

Meanings connected with the word "noise" in adolescents and seniors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hledáním možných významů slova hluk u adolescentů a seniorů. Kromě nalezení možných významů se také snaží zjistit, zda jsou mezi těmito dvěma skupinami ve vnímání slova hluk rozdíly, a pokud ano, jaké to jsou. Teoretická část se věnuje oblastem majícím vztah k výzkumu (současné přístupy ke zvukovému prostředí, faktory ovlivňující vnímání slova hluk, percepce aj.). Pro nalezení …více
Abstract:
In this thesis all possible meanings of the word “noise” in seniors and adolescents are being examined. The work also attempts to find out if there are any differences in perception of the meaning of “noise” between the groups and if yes, in what sense. The theoretical part is dedicated topics related to the research (present approaches to audile environment, factors mediating the meaning of “noise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Neusar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií