Theses 

Využití GPS systému v profesní přípravě bezpečnostních složek – Bc. Radek Mandlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radek Mandlík

Bakalářská práce

Využití GPS systému v profesní přípravě bezpečnostních složek

Use GPS system in the training of security forces

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je analýza využití Globálního polohového systému (GPS) u Policie České republiky (PČR). V teoretické části práce je popsána struktura a základní principy GPS a jsou zde charakterizovány typy GPS přijímačů. Praktická část je zaměřena na výzkum, jakým způsobem je systém GPS u PČR využíván. V závěru jsou shrnuty výsledky práce, dále jsou uvedeny návrhy a doporučení pro využiti v praxi.

Abstract: The subject of this thesis is to analyzed the using of the Global Positioning System (GPS) with the Police of the Czech Republic (PCR). The theoretical part describes the structure and fundamental principles of GPS and there are characterized types of GPS receivers. The practical part is focused on the research, how is the GPS system used in PCR. The conclusion summarizes the results and includes suggestions and recommendations for practice.

Klíčová slova: Globální polohový systém, navigační systém, navigace, Policie České republiky, profesní příprava, využití, Global Positioning System, navigation system, navigation, The Police of the Czech Republic, training, use

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz