Bc. Radek Mandlík

Bakalářská práce

Využití GPS systému v profesní přípravě bezpečnostních složek

Use GPS system in the training of security forces
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza využití Globálního polohového systému (GPS) u Policie České republiky (PČR). V teoretické části práce je popsána struktura a základní principy GPS a jsou zde charakterizovány typy GPS přijímačů. Praktická část je zaměřena na výzkum, jakým způsobem je systém GPS u PČR využíván. V závěru jsou shrnuty výsledky práce, dále jsou uvedeny návrhy a doporučení pro …více
Abstract:
The subject of this thesis is to analyzed the using of the Global Positioning System (GPS) with the Police of the Czech Republic (PCR). The theoretical part describes the structure and fundamental principles of GPS and there are characterized types of GPS receivers. The practical part is focused on the research, how is the GPS system used in PCR. The conclusion summarizes the results and includes suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií