Bc. Michaela Vasmanská

Bakalářská práce

The Development of the Image of the Beatles

The Development of the Image of the Beatles
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá image světoznámé hudební skupiny: Beatles, a jak se image této skupiny vyvíjel během jejich hudební kariéry. Cílem této bakalářské práce je ukázat, že image skupiny Beatles byl vytvořen tak, aby zobrazoval skupinu, která zaujme většinovou společnost.
Abstract:
This thesis analyses the image of the famous music band the Beatles and how this image had developed throughout the career of the band. The aim of this thesis is to show how the image of the band has been manufactured to make the band appealing to the mainstream audience.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Bc. Lenka Žárská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta