Mgr. Bc. Kristýna Knapková

Bachelor's thesis

Bulhaři v Brně. Sonda do životních příběhů imigrantů a jejich potomků

Bulgarian people in Brno. A probe into the life stories of immigrants and their descendants
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá Bulhary a jejich potomky, kteří žijí v Brně. Začíná česko-bulharskými vztahy a etnickou historií města Brna. Práce dále pojednává o důvodech a okolnostech příchodů bulharských imigrantů. Není opomenut souhrn prací zabývajících se tímto fenoménem. Těžištěm práce jsou popsané životní osudy osmi Bulharů nebo jejich potomků v Brně. Závěrem jsou shrnuty společné rysy v osudech …viac
Abstract:
Bachelor thesis “Bulgarian people in Brno” deals with Bulgarian and their descendants living in Brno. It begins with the Czech-Bulgarians relationships and with ethnical history of Brno. The thesis is further focusing on the reasons and backgrounds of arrivals of Bulgarian immigrants. The summary of the papers which are concerned with this phenomenon is not omitted. In the main part eight living fates …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / Ethnology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.