Kristýna Krausová, DiS.

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity ve školních knihovnách

Leisure time activities in school libraries
Anotace:
Tato Bakalářská práce se zabývá výzkumem volnočasových aktivit ve školních knihovnách v ČR. V první kapitole představuji pojem školní knihovna, jeho definici a zakotvení v legislativním systému. Dále rozebírám pojem čtenářství a čtenářská gramotnost. V další kapitole vysvětluji význam školy, rodiny a knihovny, a jejich vliv na dětské čtenářství. Následně se zabývám volným časem a jeho funkcemi. Další …více
Abstract:
This Bachelor thesis deal with research of leisure time activities in school libraires in Czech Republic. In first chapter is explanation and definition of school library, and its legislation. In next chapter is explanation about differences between reading and knowing what is text about, mainly targeted to children. In next chapter is showed up signification of the role family, school and libraries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2013
Zveřejnit od: 11. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krausová, Kristýna. Volnočasové aktivity ve školních knihovnách. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času