Bc. et Bc. David Rypel

Bakalářská práce

Destabilizace sousedních států jako nástroj ruské zahraniční politiky: případ Ukrajiny

Destabilizing of Neighbour States as an Instrument of Russian Foreign Policy: Case of Ukraine
Anotace:
Svržení prezidenta Viktora Janukovyče a nástup silně proevropské vlády znamenal odklon od „orbitu“ Ruské federace. Z hlediska logiky civilizacionistické teorie se proto jeví jako pochopitelné, že Moskva zahájila proti svému západnímu sousedovi takový postup, který se tuto situaci snaží zvrátit, nebo alespoň Ukrajinu neutralizovat a zabránit stavu „nepřítele před branami“. Tato práce mapuje nástroje …více
Abstract:
The overthrow of president Yanukovych and the forming of strongly pro-European government meant a departure of Russian Federation from its original “orbit”. From the logical viewpoint of civilisationism theory it therefore seems understandable that Moscow initiated such an approach against its western neighbour, which strives to reverse the situation or, at least, neutralise Ukraine and prevent the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Lehotský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy