Bc. Martina Štykarová

Diplomová práce

Indirectness in Fictional Dialogues as Expression of Extra Meanings: Based on Discourse Analysis of Lively's Heat Wave

Indirectness in Fictional Dialogues as Expression of Extra Meanings: Based on Discourse Analysis of Lively's Heat Wave
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou diskurzu fiktivních dialogů v románu Heat Wave od Penelopy Livelyové. Vybraný materiál zahrnuje druhou a třetí kapitolu. Analýza se týká jednotlivých prvků nepřímosti: implikace, ironie a vágnosti. Analýza postupuje chronologicky dle uspořádání dialogů v románu, v nichž jsou zkoumány funkce jednotlivých prvků, skrytý význam a jejich působení na chování či mluvu postav …více
Abstract:
The diploma thesis deals with discourse analysis of fictional dialogues in Heat Wave by Penelope Lively. The chosen material includes the chapters Two and Three. The analysis concerns individual elements of indirectness: implicature, irony and vagueness. The analysis proceeds chronologically corresponding with dialogues in the novel, in which functions of individual elements, implicit meaning and their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta