Bc. Kristina Štaflová

Diplomová práce

Sociální integrace barmských azylantů v České republice s akcentem na integraci na pracovní trh

Social integration of refugees from Burma in the Czech Republic with an emphasis on integration in the labor market
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou integrace barmských azylantů – uprchlíků přesídlených do České republiky v rámci programu Ministerstva vnitra ČR – do společnosti v České republice. Práce je zaměřena na integraci na pracovní trh, ale protože je sociální integrace procesem komplexním a její jednotlivé dimenze jsou úzce propojeny, je zde sledována integrace jako celek. Na základě poznatků získaných …více
Abstract:
This thesis focuses on the topic of integration of Burmese refugees – refugees who were resettled to the Czech Republic under the resettlement programme of the Ministry of Interior of the Czech Republic. The thesis mainly deals with their integration on the labor market, however as social integration is a complex process and its each dimension is closely connected to the other, the integration is examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Votoupalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií