Mgr. Lenka Ďuríková

Bachelor's thesis

Hra v roli, ako edukačná metóda v školskom prostredí

Role play, as an education method in school environment
Abstract:
Bachelor thesis “Role play, as an education method in school environment“ deals with using edu-larp as an education method in school. The purpose of my thesis is detailed elaboration the edu-larp, based on Slovak drama author called Kým kohút nezaspieva by Ivan Bukovčan. I was trying to map its strong aspects or potential risk, by using selected method of analysis respondent s' statements, on whom …more
Abstract:
Bakalárska práca „Hra v roli, ako edukačná metóda v školskom prostredí“ pojednáva o využití edu-larpu ako doplnkovej výchovno-vzdelávacej metódy v školskom prostredí. Cieľom mojej práce je zmapovanie konkrétneho edu-larpu Kým kohút nezaspieva, podľa rovnomennej predlohy od slovenského autora Ivana Bukovčana. Pomocou zvolenej metódy analýzy výpovedí respondentov, na ktorých bol edu-larp aplikovaný, …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Reader: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta