Bc. Jan Polák

Bakalářská práce

Nasazení task-based runtime systému v 3D Fourierově rekonstrukci

Using a Task-based Runtime System with 3D Fourier Reconstruction
Anotace:
Práce vychází z existujícího počítačového programu na rekonstrukci 3D obrazů z výstupů elektronového mikroskopu. Za účelem zvýšení výkonu tento program přepisuje, aby využil výhodných vlastností task-based runtime systému StarPU. Práce ukazuje, že rozložením výpočtu na jednotlivé úlohy, je možné dosáhnout vyššího výkonu, díky lepšímu využití dostupných výpočetních zdrojů. Pro další rozvoj projektu …více
Abstract:
The work expands on an existing computer program for the reconstruction of 3D volumes from outputs of cryo-electron microscopes. The program has been rewritten to take advantage of a task-based runtime system StarPU, with the ultimate goal of performance increase. The work shows that it is possible to achieve higher utilization of computing resources, by splitting the program into smaller, independently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jaroslav Oľha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky