Theses 

Oficiální postoj Danske Folkeparti,Fremskrittspartiet a Sverige Demokraterna k vybraným otázkám souvisejícím s imigrací. – Mgr. Lucie Podhorná

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lucie Podhorná

Bachelor's thesis

Oficiální postoj Danske Folkeparti,Fremskrittspartiet a Sverige Demokraterna k vybraným otázkám souvisejícím s imigrací.

Official attitudes of Danske Folkeparti, Fremskrittspartiet and Sverige Demokraterna towards selected issues relating to immigration.

Abstract: Diplomová práce se zabývá politickými programy tří skandinávských politických stran a oficiálními postoji těchto stran k šesti vybraným otázkám. První část obsahuje popis problematiky imigrace do Skandinávie ve 20. století, shrnutí důležitých pojmů a mezistátních dokumentů týkajících se imigrace a nakonec historii těchto stran. Ve druhé části jsou uvedeny postoje stran k šesti vybraným otázkám. Při analýze vycházím z oficiálních politických programů stran a zaměřuji se jak na shodné, tak na navzájem si odporující postoje.

Abstract: The thesis examinates political programs of three scandinavian political parties and their official attitudes towards six selected issues. The first part contains a description of immigration to Scandinavia in 20th century, a summary of important concepts and international documents regarding immigration and in the end there is a history of the parties described. As the core there are parties' attitudes towards six selected issues in the second part presented. As a source for the thesis the parties' official political programmes are used and the analysis is concentrated on both identical and conflicting attitudes.

Keywords: imigrace, Sverigedemokraterna, Fremskrittspartiet, Danske Folkeparti, politický program, integrace, krajní pravice, multikulturalismus, uprchlíci

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 14:38, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz