Bc. Jitka KONVIČNÁ

Master's thesis

Chudoba a zadluženost domácností

Poverty and Household Debt
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice chudoby a zadluženosti domácností. Teoretická část diplomové práce pojednává o chudobě a dalších aspektech chudoby, které jsou vzájemně propojené. Lehce charakterizuje chudobu ve světě a konkrétněji se zabývá chudobou v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku. Praktická část obsahuje analýzy, které si kladou za cíl zmapování situace v České republice se …more
Abstract:
This thesis is dedicated to the issue of poverty and household debt. Theoretical part of the thesis deals with poverty and other aspects of poverty that are interconnected. A part o fit slightly characterizes poverty in the world and more specifically deals with poverty in the European Union with regard to the Czech Republic. The practical part contains analyzes that aim to analyze the situation in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013
Accessible from:: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KONVIČNÁ, Jitka. Chudoba a zadluženost domácností. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Management of Social Work Service Organizations