Gabriela FRÖSTLOVÁ

Bakalářská práce

Nehoda není náhoda

An accident is not an accident
Anotace:
V mé bakalářské práci na téma {\clqq}Nehoda není náhoda`` jsem se zabývala dopravními nehodami. Toto téma je stále velice aktuální. Každý den nás noviny či jiná média informují o nehodách, které se na silnicích udály. V teoretické části jsem se soustředila na charakteristiku dopravních nehod, dále na jejich příčiny, rizikové faktory, následky a v poslední části na prevenci dopravních nehod. V praktické …více
Abstract:
The present bachelor thesis, entitled ``Accident is not Incident{\crqq}, focuses on traffic accidents. The said theme represents a hotly debated issue. Every day, newspapers and other media inform us of accidents that occur on roads. The theoretical part of the thesis deals with the characteristics of traffic accidents, together with their causes, risk factors, and consequences; the last chapter discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Zveřejnit od: 7. 5. 2010
Identifikátor: 17424

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÖSTLOVÁ, Gabriela. Nehoda není náhoda. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta