Bc. Sylvie Gregorová

Diplomová práce

Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCPP v závislosti na inflaci a indexu PX

Analysis factors portfolio of the most current assets on BCPP in dependence on inflation and index PX
Anotace:
Tato práce se zabývá sestavením optimálního faktorovéhoportfolia z pěti nejlikvidnějších cenných papírů na Burze cenných papírů Praha na základě historických údajů let 2002 – 2007 v závislosti na inflacia indexu PX. Nejprve teoretická část uvádí odvození vztahů a vzorců,podlekterých jsou optimální portfolia sestavena. Následuje popis faktorů,které mají vliv na složení portfolia. V poslední části je …více
Abstract:
This thesis deals with composition of optimum factor portfolio consisting of the five most current assets traded on the Prague Stock Exchange based on historical data of the years 2002 – 2007.First the theoretical part explains the derivation of the relations and formulas on which is based the composition of the portfolio. The next part describes the factors influencing composition of the portfolios …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: RNDr. František Čámský
  • Oponent: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta