Petra Stolinová

Diplomová práce

Využití dětské literatury pro rozvoj dovedností čtení v hodinách anglického jazyka

Using Children´s Literature for Developing Reading Skills in EFL Classes
Abstract:
The diploma thesis is based on developing reading skills through children´s literature in EFL classes. In the theoretical part, there are discussed general characteristics of reading, process of reading and skills that can be developed by using children´s literature. There are also general characteristics of children´s literature and its benefits for the language and students. In the practical part …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozvojem čtecích dovedností za pomoci dětské literatury v hodinách anglického jazyka. V teoretické části poukazuje na základní charakteristiku čtení, popisuje se proces a dovednosti, které lze rozvíjet. Věnuje se i obecně dětské literatuře a jejímu přínosu pro jazyk a studenty. V praktické části je teorie porovnávána s praktickým výzkumem, který byl prováděn na hodinách anglického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Příšovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stolinová, Petra. Využití dětské literatury pro rozvoj dovedností čtení v hodinách anglického jazyka. Liberec, 2012. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN