Theses 

Výkaz o peněžních tocích – Janickova Zdenka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

Janickova Zdenka

Bakalářská práce

Výkaz o peněžních tocích

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na vymezení základních pojmů souvisejících s výkazem peněžních toků, definuje strukturu a metody sestavení výkazu o peněžních tocích.V praktické části na základě dostupných dat rozvahy a výkazu zisků a ztrát z let 2007 až 2009 sestavím nepřímou metodou výkaz o peněžních tocích daného podniku. Zjištěné peněžní toky z jednotlivých oblastí činností podniku využiji pro výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy na bázi cash flow.V závěru jsou dosažené výsledky vyhodnoceny a je vyvozen závěr.

Abstract: In the theoretical part of this thesis I focus on the definition of basic concepts related to cash flow statements, the structure and methods of their preparation.In the practical part of this thesis I put together, by means of indirect method and on the basis of available data of balance sheets and profit and loss statements from years 2007 - 2009, an overview of cash flows of the studied company. I use the identified cash flows from different areas of the enterprise to calculate the selected indicators of financial analysis on the basis of cash flow.I evaluate the achieved results in the conclusion.

Klíčová slova: Peněžní tok, výkaz o peněžních tocích, struktura přehledu o peněžních tocích, metody vykazování peněžních toků, ukazatele na bázi cash flow

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Vykaz_o_penenzich_tocich-Zdenka_Janickova.pdf Vykaz_o_penenzich_tocich-Zdenka_Janickova.pdf
Posudek oponenta bakalářské práce Posudek oponenta bakalářské práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:28, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz