Bc. Michaela Letochová

Diplomová práce

Systém podpory Státního fondu kinematografie na výrobu českých celovečerních hraných filmů

The system of support of the State Fund for Cinematography for the production of Czech feature films
Anotace:
Záměrem práce je zmapovat a zhodnotit systém podpor Státního fondu kinematografie. Úvodní část představuje kontext českého kinematografického trhu z producentské perspektivy a popisuje, jakými způsoby stát podporuje kinematografické odvětví. Práce nahlíží na instituci Státního fondu kinematografie z pohledu ekonomického a historického v rámci zaniklého Státního fondu ČR na podporu a rozvoj české kinematografie …více
Abstract:
The aim of this thesis is to survey and evaluate the system of support of the State Fund for Cinematography. The opening part introduces the context of the Czech cinematographic market from a production perspective and describes the ways, in which the state supports the cinematographic sector. The thesis looks at the institution of the State Fund of Cinematography from an economic and historical point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta