Bc. Kristina Paula Růžička

Bakalářská práce

Ironické a komické v konceptuálním umění

Ironic and comic aspects in Conceptual art.
Anotace:
Práce se zabývá problematickými aspekty, které konceptuální umění nabízí a které zároveň představují výzvu pro jeho chápání současnou estetikou. Práce nebude omezena pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců, ale soustředí se i na propojení tří estetických kategorií, kterými jsou ironie, humor a konceptuální umění. Bakalářská práce se nejprve pokusí nastínit definici a hodnotu konceptuálního …více
Abstract:
The thesis deals with the problematic aspects that conceptual art offers and which is also a challenge for its understanding of contemporary aesthetics. The work will not be limited to description or comparison of individual artists only, but will also focus on the interconnection of three aesthetic categories, such as irony, humor and conceptual art. The bachelor study will first try to outline the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika