Lucie Bendíková

Bakalářská práce

Zdravotně sociální pracovník v multidisciplinárním týmu v realizaci programu zacházení

Health and Social Worker in a Multidisciplinary Team in the Treatment Program Implementation
Anotace:
Bakalářská práce je věnována odborné činnosti zdravotně sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu v realizaci programu zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody. Pozornost je věnovaná specifikům významu a smysluplnosti jeho činnosti ve věznicích v České republice. Cílem práce je představit důležitou roli zdravotně sociálního pracovníka, jako člena multidisciplinárního týmu, v poskytování …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the professional activities of a health and social worker in a multidisciplinary team in the treatment program implementation for the treatment of convicts serving a prison sentence. Attention is paid to the specifics of the importance and meaningfulness of its activities in prisons in the Czech Republic. The aim of the thesis is to present the important role of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bendíková, Lucie. Zdravotně sociální pracovník v multidisciplinárním týmu v realizaci programu zacházení. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe