Bc. Miloslav Plocek

Bakalářská práce

Propedeutika parkouru pro děti předškolního věku

Parkour
Anotace:
Tato práce se zabývá realizací volnočasového zájmového přípravného kroužku pohybové aktivity parkour pro děti předškolního věku. Tento kroužek by měl být realizován v prostorách mateřských škol. Proto se práce zabývá nejen vývojovými specifiky, pohybovými možnostmi a psychickou úrovní předškolních dětí, ale i závaznými právními dokumenty a bezpečnostními normami pro mateřské školy. Na základě vybraných …více
Abstract:
This work examines the implementation of a free-time preparatory course of parkour for pre-school children. As these courses should take place on kindergarten premises, the work explores not only the specific development features, motion possibilities and mental level of pre-school children but also official legal documents and safety standards for kindergartens. The supplementary section presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy