Bc. Jindra Bromová

Bakalářská práce

The Style of Secondary School Textbooks (Analysis of Czech textbooks of English in reflection of past and future)

The Style of Secondary School Textbooks (Analysis of Czech textbooks of English in reflection of past and future)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stylu nové edice učebnic anglického jazyka pro střední školy Maturita Solutions pre-intermediate jako vzorku stylu, jenž reflektuje státní maturitní zkoušku, a zároveň si všímá významného směřování výuky směrem k podpoře na internetu. Cílem této studie je ukázat na změny ve struktuře učebnic vzhledem k přípravě na určitý typ zkoušky a primárně skutečnosti, že …více
Abstract:
The thesis is comcerned with analysis of the style of a new edition of the Maturita Solutioms pre-intermediate textbook of English for secondary school students as a sample of a style reflecting the new State Graduation Exam, while considering the significant trend toward online learning support. The aim of this study is to show modifications in style regarding preparation for a certain exam and primarily …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta