Bc. Marek Prachař

Bakalářská práce

Vliv polymorfizmů kandidátních genů na patogenezi Alzheimerovy choroby

The influence of candidate gene polymorphisms on the pathogenesis of Alzheimers disease
Anotace:
Alzheimerova choroba je onemocnění, které postihuje více než 100 tisíc osob v České republice. Onemocnění se projevuje v průběhu přibližně pěti let progredující demencí končící smrtí. Počet postižených rok od roku postupně stoupá tak, jak stárne populace. Objevení příčin Alzheimerovy choroby je v současné době prioritou psychiatrického výzkumu. Cílem práce je shrnutí dosavadních poznatků o molekulárních …více
Abstract:
The Alzheimer's disease is an illness from which more than 100,000 people in the Czech republic suffer. The illness exhibits itself in approximatelly 5 years through a progressing dementia, which results into death. The number of patients increases each year as the population ages. The discovery of the underlying causes of the disease is currently the priority of the psychiatric research. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta