Bc. Renata Burďáková

Diplomová práce

Umírání a smrt jako součást lidského života

Dying and Death as a Part of Human Life
Anotace:
Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou tabuizovaného tématu smrti a možnostmi ovlivnění kvality života v jeho terminálním stadiu. Zaměřuje se na hospicovou péči o umírající, a jak co nelépe zkvalitnit poslední chvíle života člověka. Cílem je čtenáři ukázat, že smrt je přirozenou součástí lidského života. Teoretická část po vymezení základních pojmů představuje možnosti hospicové péče …více
Abstract:
This diploma thesis presents the reader the taboo topic of death and how the quality of life in its terminal state can be influenced. It focuses on hospice care of dying patients and how their last days can be improved. The aim is to show the reader that death is a natural part of human life and dying is only the last part of it. The theoretical part at first describes essential terms and then introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Burďáková, Renata. Umírání a smrt jako součást lidského života. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika