Bc. David Němeček

Diplomová práce

Občanská společnost - utopická vize nebo upíraná realita

Civic Society - Utopic Vision or Damned Reality
Anotace:
Význam pojmu "občanská společnost" prodělal v politické a morální filozofii značný vývoj a není ustálený ani v dnešní společenské teorii. Práce "Občanská společnost - utopická vize nebo upíraná realita" usiluje o formulaci definice tohoto pojmu na základě společných rysů představ občanské společnosti sociálně-politických teoretiků a v závěru se krátce zamýšlí nad možnostmi realizace vymezené občanské …více
Abstract:
Conception of Civic Society has changed during the history of political and moral philosophy and even in contemporary theory of society the meaning of this term isn´ t clear. Graduation thesis 'Civic Society - Utopic Vision or Damned Reality' tries to define this term according to the comparing of Civic Society conceptions written by political and social philosophers and thinks about the realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta