Bc. Kateřina VAŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Analýza genu MAPT u vybraných pacientů s neurodegenerativním onemocněním

Analysis of MAPT gene in selected patients with neurodegenerative disease
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám optimalizací metodiky pro vyšetření genu MAPT. Patogenní mutace v tomto genu souvisí s rozvojem frontotemporální lobární degenerace (FTLD) a jiných neurodegenerativních onemocnění jako je progresivní supranukleární obrna (PSP) nebo vzácněji Alzheimerova choroba (AD). V teoretické části se podrobněji věnuji statistickým údajům, klasifikaci a klinickému obrazu vybraných …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with the optimisation of diagnostics for testing of MAPT gene. Pathogenic mutations in this gene are linked to the development of frontotemporal lobar degeneration (FTLD), and other neurodegenerative diseases such as progressive supranuclear palsy (PSP), or rarely Alzheimer's disease (AD). The theoretical part includes in more detail description of statistics, classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Sylwia Walczysková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇÁKOVÁ, Kateřina. Analýza genu MAPT u vybraných pacientů s neurodegenerativním onemocněním. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta