Bc. Kateřina VAŇÁKOVÁ

Master's thesis

Analýza genu MAPT u vybraných pacientů s neurodegenerativním onemocněním

Analysis of MAPT gene in selected patients with neurodegenerative disease
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám optimalizací metodiky pro vyšetření genu MAPT. Patogenní mutace v tomto genu souvisí s rozvojem frontotemporální lobární degenerace (FTLD) a jiných neurodegenerativních onemocnění jako je progresivní supranukleární obrna (PSP) nebo vzácněji Alzheimerova choroba (AD). V teoretické části se podrobněji věnuji statistickým údajům, klasifikaci a klinickému obrazu vybraných …more
Abstract:
In my diploma thesis I deal with the optimisation of diagnostics for testing of MAPT gene. Pathogenic mutations in this gene are linked to the development of frontotemporal lobar degeneration (FTLD), and other neurodegenerative diseases such as progressive supranuclear palsy (PSP), or rarely Alzheimer's disease (AD). The theoretical part includes in more detail description of statistics, classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: RNDr. Sylwia Walczysková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAŇÁKOVÁ, Kateřina. Analýza genu MAPT u vybraných pacientů s neurodegenerativním onemocněním. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta