Lucie Hajdová

Bakalářská práce

Uplatnění skiagrafie v traumatologii

Apply skiagraphy in traumatology
Anotace:
Bakalářská práce Uplatnění skiagrafie v traumatologii se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o historii, vzniku a vlastnostech rentgenového záření, o jeho účincích a ochranou před těmito účinky. Práce se věnuje metodě skiagrafie a digitalizaci rentgenového obrazu. Obsahuje i popis hlezenního kloubu a projekcí využívaných k jeho snímkování, protože praktická část práce je …více
Abstract:
Bachelors thesis called “Apply skiagraphy in traumatology“ is divided into two parts. The first one is theoretical and deals with x-radiation, its effects and protection against unwanted effects. The thesis is about skiagraphy and it also contains description of digitizing x-ray images. Description of an ankle is included, because the second practical part aims at traumatology of an ankle. Introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Vítek
  • Oponent: MUDr. Jakub Stulík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent