Bc. Petra Pavlicová

Diplomová práce

Delirantní stavy v intenzivní péči z pohledu sestry

Delirium in the intensive care from the nurses's point of view
Anotace:
Diplomová práce se zabývá delirantními stavy pacientů na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku delirantních stavů, jejich příčiny a příznaky, dále na rizikové faktory, diagnostiku a léčbu, jak farmakologickou, tak nefarmakologickou. Empirická část práce se věnuje znalostem sester pracujících v intenzivní péči o …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on delirium in intensive care units. The theoretical part of the thesis includes a characteristic description of delirium, epidemiology, etiopathogenesis, and also describes the causes, symptoms and risk factors. Also deals with diagnostics and treatment, pharmacological and non-pharmacological. The empirical part of the thesis examines intensive care nurses' knowledge of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alice Onderková
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta