Bc. Petra Pavlicová

Master's thesis

Delirantní stavy v intenzivní péči z pohledu sestry

Delirium in the intensive care from the nurses's point of view
Abstract:
Diplomová práce se zabývá delirantními stavy pacientů na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku delirantních stavů, jejich příčiny a příznaky, dále na rizikové faktory, diagnostiku a léčbu, jak farmakologickou, tak nefarmakologickou. Empirická část práce se věnuje znalostem sester pracujících v intenzivní péči o …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on delirium in intensive care units. The theoretical part of the thesis includes a characteristic description of delirium, epidemiology, etiopathogenesis, and also describes the causes, symptoms and risk factors. Also deals with diagnostics and treatment, pharmacological and non-pharmacological. The empirical part of the thesis examines intensive care nurses' knowledge of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Alice Onderková
  • Reader: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta