Anna NOVOTNÁ, DiS.

Diplomová práce

Longitudinální studie environmentální senzitivity žáků prvního stupně základní školy

Longitudinal study of environmental sensitivity by primary school pupils
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem environmentální senzitivity žáků druhého až sedmého ročníku základní školy. Zkoumá vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí v horizontu čtyř let. V teoretické části práce pojednáváme o psychologických aspektech vývoje osobnosti dítěte a vývoje vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Dále se zabýváme specifikací různých směrů environmentální výchovy, jejich vývojem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of environmental sensitivity of the 2nd to 7th class pupils of primary school. The thesis looks into the pupils sensitivity to the nature and environment within a period of 4 years. The theoretical part presents some psychological aspects of the mental development of a child, together with the child´s attitude to the nature and the environment. Furthermore, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Anna. Longitudinální studie environmentální senzitivity žáků prvního stupně základní školy. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy