Bc. et Bc. Roman Bohovic, Ph.D.

Master's thesis

Modelovanie evapotranspirácie v rôznych merítkach postupmi diaľkového prieskumu Zeme

Modeling Evapotranspiration at Different Scales by the Means of Remote Sensing
Abstract:
Chorazimská oblasť (Uzbekistan) sa nachádza v delte rieky Amudarja a je postihnutá problémami spôsobenými vysychaním Aralského mora. Poľnohospodárstvo je hlavným zdrojom obživy v regióne. Keďže je úplne závislé na zavlažovaní, citlivé zaobchádzanie a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou sú veľmi dôležité. Hlavným cieľom tejto štúdie bolo vytvoriť podrobné dáta o evapotranspirácii (ET). To bolo dosiahnuté …more
Abstract:
Khorezm province (Uzbekistan) lies in Amu Darya delta and is afflicted with the problems caused by the Aral Sea desiccation. Agriculture is the major source of livelihood, but it is fully dependent on the irrigation. Therefore, sustainable water management and sensible use of the water are crucial. The main aim of this study was to provide high-resolution evapotranspiration (ET) data. This was achieved …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Reader: Dr. Christopher Conrad

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta