Bc. Sylvia Holzmannová

Master's thesis

Analysis and implementation of an information system for business process support

Analýza a zavedení informačního systému pro podporu procesů v obchodní firmě
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou požadavků na analytické zpracování informačního systému a jeho zavedení v obchodní firmě. Informační systém se zavádí pro usnadnění, zefektivnění a urychlení současných firemních procesů. S využitím metodiky modelování procesů a prostřednictvím vývojových diagramů je popsána analýza a návrhy zlepšování jednotlivých procesů zpracování zakázky. Vazba mezi jednotlivými …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the requirements for the analytical processing of the information system and its implementation in the business firm. The information system is being implemented to simplify, make more effective and speed up the current business processes. Using the methodology of business process modeling and through flowcharts is described the analysis and proposals of improving …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Master programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship