Theses 

Salhausenská pohřební kaple v kostele Narození Panny Marie v  Benešově nad Ploučnicí – Renata KŘÍŽKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Renata KŘÍŽKOVÁ

Bakalářská práce

Salhausenská pohřební kaple v kostele Narození Panny Marie v  Benešově nad Ploučnicí

Salhausen Funeral Chapel in the Church of birth Maria in Benesov nad Ploucnicí

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena především na vytvoření strukturovaného katalogu Salhausenských epitafů, které jsou uloženy v místní Salhausenské pohřební kapli v kostele Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí. Katalogu předchází stručná historie města Benešova nad Ploučnicí, historie míšeňského rodu pánů ze Salhausenu a jejich stavby v tomto městě. Okrajově je zde zakomponovaná problematika saské renesance. Není opomenuta ani náboženská otázka týkající se luteránské víry, kterou s sebou přinesla saská šlechta. Práce zahrnuje také informace týkající se rozboru sepulkrálních památek a historie pohřbívání. V závěru je zhodnocení současného stavu. V časovém horizontu zaobírá bakalářská práce období od 13. do 21. století, důraz je především kladen na období 16. století.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the creation of a structured catalog Salhausens epitaphs, which are stored in a local Salhausens funeral Chapel of birth Maria in Benešov nad Ploučnicí. Catalog preceded by a brief history of the town Benešov nad Ploučnicí, Meissen history of the Lords of Salhausen and buildings in this city. Marginally is incorporated issues of the Saxon Renaissance. It not omitted religious question, regarding the Lutheran faith, which brought the Saxon nobility. Work also includes information regarding the analysis of sepulchral monuments and history burials. At the end of the evaluation of the current situation. The term thesis covers the period from the 13th century to the 21st century.

Klíčová slova: Pohřební kaple, náhrobník, epitaf, luteránská víra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Táňa Šimková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171062 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KŘÍŽKOVÁ, Renata. Salhausenská pohřební kaple v kostele Narození Panny Marie v  Benešově nad Ploučnicí. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz