Renata KŘÍŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Salhausenská pohřební kaple v kostele Narození Panny Marie v  Benešově nad Ploučnicí

Salhausen Funeral Chapel in the Church of birth Maria in Benesov nad Ploucnicí
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena především na vytvoření strukturovaného katalogu Salhausenských epitafů, které jsou uloženy v místní Salhausenské pohřební kapli v kostele Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí. Katalogu předchází stručná historie města Benešova nad Ploučnicí, historie míšeňského rodu pánů ze Salhausenu a jejich stavby v tomto městě. Okrajově je zde zakomponovaná problematika saské …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the creation of a structured catalog Salhausens epitaphs, which are stored in a local Salhausens funeral Chapel of birth Maria in Benešov nad Ploučnicí. Catalog preceded by a brief history of the town Benešov nad Ploučnicí, Meissen history of the Lords of Salhausen and buildings in this city. Marginally is incorporated issues of the Saxon Renaissance. It not omitted religious …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Táňa Šimková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘÍŽKOVÁ, Renata. Salhausenská pohřební kaple v kostele Narození Panny Marie v  Benešově nad Ploučnicí. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / History (Single Subject)

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.