Bc. Marta TLAMSOVÁ

Diplomová práce

Bloomova taxonomie (RBT) ve výuce španělštiny

Bloom´s taxonomy (RBT) in Spanish languagy teaching and learning
Anotace:
Tato diplomová práce nabízí pohled na Bloomovu taxonomii a její revidovanou podobu. Práce nenabízí obvyklé dělení na teoretickou a praktickou část, jelikož ty se v práci průběžně prolínají. V práci jsou popsány obě podoby Bloomovy taxonomie a také jejich přijetí v českém školství. Je zde popsán vztah jednotlivých kategorií revidované Bloomovy taxonomie a jim korespondujících částí španělského jazyka …více
Abstract:
The master´s thesis offers a look at Bloom´s Taxonomy and its revision. The thesis is not divided into theoretical and practical parts as it is usual for this kind of work as both parts are interconnected. The thesis describes both forms of Bloom´s Taxonomy and its reception in the Czech educational system. The relationship between the categories of the Revised Bloom´s Taxonomy and its corresponding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TLAMSOVÁ, Marta. Bloomova taxonomie (RBT) ve výuce španělštiny. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1elvg9 1elvg9/2
10. 5. 2018
Složky
Soubory
Bulanova, L.
11. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.