Bc. Kristýna KOUBOVÁ

Diplomová práce

Přehled a zhodnocení materiálů pro zděné konstrukce v období let 1900 až 2015 v lokalitě západních Čech

An overview and evaluation of materials for masonry structures in the period 1900-2015 in the locality of Western Bohemia
Anotace:
Téma mé diplomové práce je "Přehled a zhodnocení materiálů pro zděné konstrukce v období let 1900 až 2015 v lokalitě západních Čech". Práce obsahuje historii cihel všeobecně, historii materiálů a malt pro zděné nosné konstrukce doložené od 30. let 20. století až po současnost. Zdící prvky obsažené v mé práci jsou používány v lokalitě západních Čech a současně se objevují i na území celé nynější České …více
Abstract:
The topic of my thesis is "An overview and evaluation of materials for masonry structures in the period 1900-2015 in the locality of Western Bohemia". The work contains the history of the bricks generally, history materials and mortars for masonry bearing structure documented from 30. years 20. century to the present day. Building elements contained in my work are used in a site of Western Bohemia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUBOVÁ, Kristýna. Přehled a zhodnocení materiálů pro zděné konstrukce v období let 1900 až 2015 v lokalitě západních Čech. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.